ΑΡΧΗ » Οι Αρχές μας

Οι Αρχές μας

Η Αθήνα είναι η πόλη όπου γεννήθηκε και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά η Δημοκρατία. Σήμερα, 2.500 χρόνια μετά, οι αρχές του δημοκρατικού πολιτεύματος συνεχίζουν να μας οδηγούν και να μας εμπνέουν. Πιστεύουμε ακράδαντα πως η συμμετοχή του πολίτη στα κοινά είναι το κλειδί για μια καλύτερη Αθήνα και για μια καλύτερη κοινωνία. Για αυτό τον λόγο επιλέγουμε να σταθούμε δίπλα του.

Με ειλικρίνεια

Χρειαζόμαστε πολίτες ενεργούς, που διεκδικούν, που παράγουν τις δικές τους ιδέες. Πολίτες που μπορούν να δράσουν και να κρίνουν σωστά. Για αυτό τον λόγο ο δημότης πρέπει να γνωρίζει τι συμβαίνει στην πόλη του, να μπορεί να παρακολουθεί τις διαδικασίες διακυβέρνησης και να έχει πλήρη πρόσβαση σε κάθε πληροφορία που μπορεί να τον αφορά.

Με υπευθυνότητα

Το ανθρώπινο δυναμικό μια πόλης είναι αυτό που την καθιστά ζωντανή και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θεωρούμε πως η κύρια ευθύνη μας είναι απέναντι στον δημότη, στον άνθρωπο. Η προσοχή της δημοτικής αρχής, πρέπει να είναι πάντα στραμμένη στις ανάγκες και τα προβλήματά του δημότη και σε αυτόν είμαστε υπόλογοι.

Με αμεσότητα

Η Δημοκρατία βασίζεται σε αρχές όπως η ισότητα και η ελευθερία της έκφρασης. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον οι απόψεις και οι ιδέες του κάθε πολίτη πρέπει όχι μόνο να ακούγονται αλλά και να μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή τόσο του ατόμου όσο και του συνόλου. Η δημοτική αρχή οφείλει να είναι σε συνεχή, άμεση επαφή με τον πολίτη.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος, είναι να μπορεί κάθε δημότης να απολαμβάνει:

Μια Αθήνα καθαρή και πράσινη

Για να μπορεί ο δημότης να ζήσει και να μεγαλώσει τα παιδιά του μέσα σε ένα περιβάλλον καθαρό και υγιές.

Μια Αθήνα ασφαλή

Για να μπορεί ο δημότης να είναι, αλλά και να νιώθει ασφαλής τόσο μέσα όσο και έξω από τους τοίχους του σπιτιού του.

Μια Αθήνα δίκαιη

Για να μπορεί ο δημότης να έχει ίσες ευκαιρίες για έκφραση, απασχόληση και προσωπική επιτυχία.