Συνεντεύξεις
Βουλή
Πολιτική
Αυτοδιοίκηση
Τα είπα & έγιναν
ΑΡΧΗ » Βουλή, Επίκαιρες ερωτήσεις, Ομιλία-Ολομέλεια, Πολιτική

ΜΚΟ “ΚΛΙΜΑΚΑ”

23 Απριλίου 2013 – 20:27

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ

(ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμεθα στη συζήτηση των

ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Πρώτα θα συζητηθεί η πρώτη με αριθμό 7466/652/20-2-2013 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων δεύτερου κύκλου του Βουλευτή  Α´ Αθήνας της Νέας Δημοκρατίας κ. Νικήτα Κακλαμάνη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά με την παραχώρηση χρήσης ακινήτου στην ΜΚΟ ΚΛΙΜΑΚΑ από το Δήμο Αθηναίων για την υλοποίηση του προγράμματος «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρωπίνου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για να αναπτύξετε την ερώτησή σας.

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων στις 7 Φεβρουαρίου 2013 -κρατήστε τις ημερομηνίες- στην ημερήσια διάταξη και με αριθμό 13 είχε συμπεριληφθεί η περίληψη του εξής θέματος: Έγκριση για την παραχώρηση χρήσης ακινήτου από το Δήμο Αθηναίων στον κύριο δικαιούχο ΜΚΟ ΚΛΙΜΑΚΑ της Πράξης «Κοινωνικές Δομές  Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αθηναίων».

Υπέβαλα τότε στον Δήμαρχο το ερώτημα πώς το σχετικό ακίνητο μισθώνεται για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Θεματικός Άξονας 4 «Πλήρης Ενσωμάτωση του Συνόλου του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια Κοινωνία ίσως ευκαιριών» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ως εδώ είμαστε εντάξει- χωρίς προηγουμένως να έχει έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για ενημέρωση του σώματος και λήψη σχετικής απόφασης, όπως ορίζει το άρθρο 96 του νόμου «Καλλικράτη», το οποίο λέει ότι ο δήμος μπορεί να συμμετέχει και να συγχρηματοδοτεί την κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Η δημοτική αρχή αναγκάστηκε τότε να αποσύρει το θέμα, γιατί δεν το ψήφισε ούτε η πλειοψηφία. Το επανέφερε στη συνεδρίαση της 21ης Φεβρουαρίου του 2013, δεκαπέντε μέρες μετά. Προσέξτε όμως τι είχε συμβεί στο δεκαπενθήμερο. Στο διαδίκτυο του Δήμου Αθηναίων η «ΚΛΙΜΑΚΑ» είχε αναρτήσει πρόσκληση πρόσληψης προσωπικού, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων που έληγε στις 19 Φεβρουαρίου 2013, δύο μέρες δηλαδή πριν συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο για να εγκρίνει το πρόγραμμα.

Εύλογα, λοιπόν, τα ερωτήματα που θέτω σε εσάς είναι πώς το Υπουργείο ενέκρινε αυτό το πρόγραμμα χωρίς προηγουμένως να έχει πάρει στα χέρια του αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου;

Επίσης, μέσα στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν είναι μόνο η «ΚΛΙΜΑΚΑ», αλλά κι άλλες τρεις μη κυβερνητικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων και η οργάνωση «Γιατροί Του Κόσμου» -κατά την άποψή μου σοβαρή οργάνωση- η οποία, όμως, χρηματοδοτείται με 220 χιλιάδες ευρώ για να φτιάξει κοινωνικό φαρμακείο στο Δήμο της Αθήνας. Στο Δήμο της Αθήνας, όμως, από το 2008 λειτουργεί κοινωνικό φαρμακείο.

Αναρωτιέμαι, λοιπόν, γιατί δίνετε άλλες 102 χιλιάδες ευρώ σε μια μη κυβερνητική οργάνωση; Τα δίνετε για να κάνει δεύτερο κοινωνικό φαρμακείο;

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Τέλος –και θα επανέλθω στη δευτερολογία μου- θα ήθελα να ξέρω με ποια κριτήρια επιλέχθηκε η μη κυβερνητική οργάνωση «ΚΛΙΜΑΚΑ» για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα.

Ζητώ, επίσης να μάθω –αν τα έχετε μαζί σας, αλλιώς θα μου τα στείλετε- από το Υπουργείο το δικό σας –όχι από το Υπουργείο Υγείας- τα τελευταία δέκα χρόνια η μη κυβερνητική οργάνωση «ΚΛΙΜΑΚΑ» πόσα χρήματα πήρε από ευρωπαϊκά προγράμματα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά):  Ευχαριστούμε, κύριε Κακλαμάνη.

Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Θα χρειαστώ την ανοχή σας, κυρία Πρόεδρε, γιατί ο κύριος συνάδελφος θέτει πολλά ερωτήματα κι αρκετά είναι τεχνικής φύσεως.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Θα την έχετε, κύριε Υπουργέ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ο κύριος συνάδελφος ζητάει πολλά στοιχεία. Θα καταθέσω κάποια έγγραφα για να κάνει χρήση τους. Νομίζω ότι θα απαντηθούν περίπου όλα τα ερωτήματα.

Κύριε συνάδελφε, θέτετε μια σειρά από ερωτήματα για τη μη κυβερνητική οργάνωση «ΚΛΙΜΑΚΑ». Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, το Υπουργείο Εργασίας το θέμα αυτό εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Θα σας παραθέσω στοιχεία που μου απέστειλε η Υπηρεσία αυτή, σχετικά με το αν τηρήθηκαν ή όχι όλα τα προβλεπόμενα για την ένταξη της εν λόγω μη κυβερνητικής οργάνωσης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την επίσημη πρόσκληση της Υπηρεσίας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού ο φάκελος κάθε πρότασης που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της, έπρεπε μεταξύ άλλων να περιλαμβάνει και ένα μνημόνιο συνεργασίας –μη παρεξηγείτε τη λέξη, αυτή χρησιμοποιείται- υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους όλων των φορέων, που συμμετείχαν στο εταιρικό κοινωνικό σχήμα. Αυτό υπάρχει και στα συνημμένα υποδείγματα της πρόσκλησης, στο πρότυπο δηλαδή του μνημονίου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίπτωση.

Ο φορέας με την επωνυμία «ΚΛΙΜΑΚΑ, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» υπέβαλλε το μνημόνιο αυτό με συμμετέχοντες στο εταιρικό σχήμα τους ακόλουθους φορείς: Το Δήμο Αθηναίων ως συμπράττων φορέα, τη μη κερδοσκοπική οργάνωση «ΠΡΑΞΙΣ» ως επιμέρους φορέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, την οργάνωση «Γιατροί Του Κόσμου» ως επιμέρους φορέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, την «Κοινωνία ίσων ευκαιριών- Equal Society» ως επιμέρους φορέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Αυτό το μνημόνιο συνεργασίας έφερε τη σφραγίδα όλων των ανωτέρω φορέων και στα στοιχεία και τις υπογραφές των αντιστοίχων νομίμων εκπροσώπων, όπως άλλωστε απαιτούσε και η πρόσκληση.

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τι ημερομηνία έχει;

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Θα το δείτε σε αυτά που θα καταθέσω. Έχει σημασία –το ξέρω- η ημερομηνία.

Όσον αφορά τη διαδικασία που όφειλε να ακολουθήσει ο δήμος, για εμένα το θέμα αυτό έχει να κάνει με μια προβλεπόμενη από τους εσωτερικούς κανονισμούς του δήμου διαδικασία. Δεν δύναται να το γνωρίζει αυτό η δική μας αρμόδια υπηρεσία. Από τη στιγμή που έχει ένα επίσημο έγγραφο στα χέρια της, με σφραγίδες κι υπογραφές, δεν μπορεί να κάνει σκέψεις του τύπου «είναι γνήσια η υπογραφή ή πλαστογραφημένη» ή οτιδήποτε άλλο. Οφείλει να το λάβει υπόψιν.

Ζητήσαμε, παρά ταύτα, τα στοιχεία του Δήμου Αθηναίων. Πήραμε απάντηση στις 22 Απριλίου 2013. Σύμφωνα, λοιπόν, με την απάντηση που μας απέστειλε ο Γενικός Γραμματέας του δήμου με το υπογεγραμμένο από τις 30 Απριλίου 2012 εν λόγω μνημόνιο, ο δήμος ως συμπράττων φορέας δεν έχει αναλάβει καμμία υποχρέωση και δεν έχει προβεί σε καμμία δαπάνη. Για το λόγο αυτό δεν ήταν υποχρεωμένος –κατά την απάντησή του πάντα- να έχει την προηγούμενη έγκριση του δημοτικού συμβουλίου. Είστε σε θέση να τα ελέγξετε αυτά για το συγκεκριμένο δημοτικό συμβούλιο ως εμπλεκόμενος και στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Ευθύς μόλις οριστικοποιήθηκε η ανάγκη παραχώρησης συγκεκριμένου κτηρίου -που αναφέρετε κι εσείς στην ερώτησή σας- το θέμα εισήχθη στο δημοτικό συμβούλιο της 7ης Φεβρουαρίου 2013, όπως πολύ σωστά λέτε. Εκεί υπήρχε το πλήρες σώμα του υπογεγραμμένου μνημονίου, το οποίο αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της προτεινόμενης προς το σώμα απόφασης.

Ωστόσο, η δημοτική αρχή εισηγήθηκε την ξεχωριστή υπερψήφιση του μνημονίου αυτού, πράγμα το οποίο έγινε στην επόμενη συνεδρίαση, στις 21 Φεβρουαρίου 2013, όπου το δημοτικό συμβούλιο έλαβε τις με αριθμό 155/2013 και με αριθμό 156/2013 αποφάσεις. Όλα αυτά τα παραθέτουμε κι εγγράφως.

Αυτά, όπως σας είπα, θεωρώ ότι δεν είμαι εγώ -να το πω έτσι- επιφορτισμένος να τα αξιολογήσω ως προς την ορθότητά τους. Απλά, αναφέρω την απάντηση του δήμου.

Μετά, λοιπόν, τον έλεγχο πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων -και τώρα ερχόμαστε στο Υπουργείο Εργασίας- η αξιολογηθείσα πρόταση εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας 11 του ΕΠΑΝΑΔ για το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με τίτλο «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης Φτώχειας στο Δήμο Αθηναίων».

Οι «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους με μετρήσιμα αποτελέσματα: συνέργιες με την τοπική κοινωνία, κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την αλλαγή στερεοτύπων με στόχο την ενεργό συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων φορέων και τη βιωσιμότητα τους και  μετά το πέρας της χρηματοδότησής τους.

Η πράξη θα υλοποιηθεί από το εταιρικό κοινωνικό σχήμα με ίδια μέσα. Σ’ αυτό θα συμμετέχουν η ΜΚΟ «ΚΛΙΜΑΚΑ» ως δικαιούχος και οι φορείς που σας είπα, δηλαδή ο Δήμος Αθηναίων, η «ΠΡΑΞΙΣ», οι «Γιατροί του Κόσμου», η «Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών». Ο δικαιούχος αναλαμβάνει τη λειτουργίας της δομής γραφείου διαμεσολάβησης. Αυτό αφορά την «ΚΛΙΜΑΚΑ». Ο φορέας πράξης αναλαμβάνει τη λειτουργία της δομής «Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων». Ο φορέας «Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών» αναλαμβάνει τη λειτουργία της δομής παροχής συσσιτίου. Τέλος, ο φορέας «Γιατροί του Κόσμου» αναλαμβάνει τη λειτουργία των δομών «Κοινωνικό Φαρμακείο και Υπνωτήριο».

Ως προς το κοινωνικό φαρμακείο και το ερώτημα που εύλογα βάζετε στο τραπέζι, πάλι σύμφωνα με την απάντηση που μας έστειλε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αθηναίων, η ίδρυση κοινωνικού φαρμακείου από μία μη κυβερνητική οργάνωση δεν υποβαθμίζει ή πολύ περισσότερο δεν αναστέλλει τη λειτουργία του κοινωνικού φαρμακείου του δήμου. Μπορούν να συνυπάρξουν και τα δύο αυτά, κατά την απάντηση του Δήμου Αθηναίων.

Όπως ξέρετε, το κοινωνικό φαρμακείο του δήμου λειτουργεί υπό την ευθύνη του ιδρύματος «Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων». Όσον αφορά τις δύο δομές, η πρόθεση είναι να λειτουργήσουν συμπληρωματικά η μία προς την άλλη, με άμεσο στόχο την αύξηση του αριθμού των ωφελουμένων. Νομίζω ότι είναι εύλογο -δεν είναι παράλογο- να θεωρούμε δεδομένο ότι μπορούν να λειτουργήσουν δύο κοινωνικά φαρμακεία μέσα στον πολύ μεγάλο Δήμο Αθηναίων. Αναμφίβολα, θα έχουν ανάγκες να καλύψουν και σίγουρα αυτές οι ανάγκες είναι τόσες πολλές αριθμητικά, που οπωσδήποτε μπορεί να λειτουργήσει και το ένα δίπλα στο άλλο.

Αναφορικά με το κρίσιμο ερώτημα που βάζετε όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής της ΜΚΟ «ΚΛΙΜΑΚΑ», έχουμε πάρα πολλές δεύτερες σκέψεις. Νομίζω ότι πρέπει να πω εδώ ότι στις προθέσεις του Υπουργείου είναι και μία αξιολόγηση κάθε μη κυβερνητικής οργάνωσης ατομικά, προκειμένου να δούμε ακόμη και αυτές που «παραλάβαμε» από τη δραστηριότητά τους μέσα από τη συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Πρέπει να αξιολογηθούν για να δούμε περί τίνος πρόκειται, τι γίνεται με τα χρήματα που πήραν, που πήγαν τα χρήματα αυτά και τι αποτελέσματα, αν θέλετε ιδίως κοινωνικά αποτελέσματα, είχε η δράση της κάθε μίας από αυτές. Είναι δική μας υποχρέωση, την αναλαμβάνουμε και πραγματικά, η αξιολόγηση των ΜΚΟ πρέπει να γίνει.

Εδώ, με την επίσημη ενημέρωση που έχω από τις αρμόδιες υπηρεσίες, η εν λόγω μη κυβερνητική οργάνωση πληροί όλες τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις που ορίζει η πρόσκληση, στη θεωρία τουλάχιστον, τόσο για τη διαχειριστική επάρκεια του δυνητικού δικαιούχου, όσο και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που αφορούν: την εμπειρία υλοποίησης και διαχείρισης εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων, την αποδεδειγμένη εμπλοκή στην τοπική κοινωνία της περιοχής που δραστηριοποιούνται, τη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, τα εργαλεία κοινωνικής λογοδοσίας και την υπεύθυνη δήλωση ότι ο φορέας δεν εμπίπτει στις δεσμεύσεις και τους περιορισμούς περί προσλήψεων, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ, ολοκληρώστε σας παρακαλώ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Αυτά έπρεπε εμείς να τα αξιολογήσουμε. Και από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, υπάρχει και το ευρύτερο θέμα της εξ αρχής αξιολόγησης της δραστηριότητας όλων αυτών των μη κυβερνητικών οργανώσεων, για να μην υπάρχουν σκιές και πολύ περισσότερο να μην υπάρχουν υπόνοιες καταχρηστικών συμπεριφορών.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο κ. Κακλαμάνης έχει το λόγο.

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, στην ουσία επιβεβαιώσατε τις καταγγελίες μου. Εγώ δεν σας ελέγχω για το πώς λειτουργεί ο Δήμος της Αθήνας. Όμως, όταν μου διαβάζετε απάντηση και μόνο από το ότι από την ημερομηνία εγκρίνατε πρόγραμμα, χωρίς να έχει μέσα στο φάκελο απόφαση του δημοτικού συμβουλίου όπως ρητά λέει ο «Καλλικράτης», εκεί είσαστε εσείς «φάουλ».

Δεύτερον, λέει ψέματα ο Δήμος της Αθήνας, διότι το κτήριο που παραχώρησε στην «ΚΛΙΜΑΚΑ» μισθώθηκε από το Δήμο της Αθήνας με 2.950 ευρώ το μήνα. Άρα, πώς δεν έκανε έξοδα; Αυτά δεν είναι έξοδα; Δηλαδή, τι εννοούσαν, να τα βγάλουν από το ταμείο και να τα δώσουν;

Δεν θέλω να κάνω τώρα σχολιασμό για την απάντηση που μου δώσατε για το κοινωνικό φαρμακείο, διότι θέλω να ενημερώσω και το Σώμα ότι το κοινωνικό φαρμακείο που φτιάχτηκε με προδιαγραφές κανονικού φαρμακείου, λειτουργούσε με τους «Φαρμακοποιούς του Κόσμου», με μόνιμο φαρμακοποιό κάθε μέρα εκεί και με μηδέν έξοδα, διότι ο ΕΟΦ και οι φαρμακευτικές εταιρείες γέμιζαν τα ράφια του φαρμακείου στη Βαρβάκειο αγορά. Αυτό έκλεισε για να φτιαχτεί άλλο κοινωνικό φαρμακείο με 220.000 ευρώ. Δεν μπορούσατε να τα δώσετε σε μια άλλη δράση;

Ακούστε τώρα για τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση «ΚΛΙΜΑΚΑ. Απολογισμός για το 2011 –για το 2012 δεν έχουν βγει στοιχεία- από το Υπουργείο Υγείας: Για τις δράσεις που έχει με οικοτροφεία, πήρε 4.479.000 ευρώ.

Ταυτόχρονα, ζήτησα να δω ποιοι απαρτίζουν και ποιοι δουλεύουν στην ΜΚΟ «ΚΛΙΜΑΚΑ»: Κατσαδώρος Κυριάκος μισθοδοσία 80.000 ευρώ το χρόνο. Κατσαδώρου Δομινίκη, υπάλληλος γραφείου μισθοδοσία 8.500 ευρώ. Κατσαδώρου Ευαγγελία, στο οικοτροφείο «Κυβέλη», μισθοδοσία 14.000 ευρώ. Κατσαδώρου Αλεξάνδρα, υπάλληλος γραφείου μισθοδοσία 18.000 ευρώ. Ξανά η Κατσαδώρου Ευαγγελία, ιατρός, σε άλλο οικοτροφείο μισθοδοσία άλλες 14.000 ευρώ. Με συγχωρείτε, αυτό λέγεται «Μη Κυβερνητική Οργάνωση» ή μία επικερδής οικογενειακή επιχείρηση;

Πώς, λοιπόν, εσείς βάζετε υπογραφές, χωρίς να ελέγξετε και μου αναφέρετε απλώς τα τυπικά χαρτιά, τα οποία σας κατέθεσαν, για το εάν έχουν φορολογική ενημερότητα και το ένα και το άλλο; Δεν μου απαντήσατε, βέβαια, από το δικό σας Υπουργείο πόσα έχει πάρει.

Θέλετε να ακούσετε και το τελευταίο; Φτιάχνει πριν από δύο χρόνια άδεια έγκρισης σκοπιμότητος κέντρου ημέρας για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Αυτό δεν έχει υπογραφή δική σας. Τώρα, όμως, είστε εσείς υπεύθυνοι, γιατί ήταν από το τότε Υπουργείο Πρόνοιας, το οποίο είχε έρθει σε εσάς. Θέλετε να μάθετε πόσα πήρε για τα δύο χρόνια; Πήρε 600.000 ευρώ. Με συγχωρείτε, επειδή δεν είναι λεφτά από τον κρατικό προϋπολογισμό και είναι λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ΕΣΠΑ, τα διαμοιράζουμε έτσι, όπου τύχει, στην οικογένεια Κατσαδώρου; Εγώ αυτό δεν μπορώ να το αντιληφθώ.

Για το Δήμο της Αθήνας θα μου τα δώσετε –υποθέτω- τα χαρτιά. Τα έχετε φέρει όλα και είναι δικό μου θέμα τι θα κάνω στο δημοτικό συμβούλιο. Δεν μπορεί, όμως, να λείπει από το φάκελο η έγκριση του δημοτικού συμβουλίου και εσείς να εγκρίνετε. Εκτός πια εάν ήταν σίγουρη η ΜΚΟ «ΚΛΙΜΑΚΑ» ότι θα το εγκρίνατε και έτσι πριν βγει η έγκριση στις 21 Φεβρουαρίου, στις 19 Φεβρουαρίου είχε λήξει η προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τι ψηφίζει η «ΚΛΙΜΑΚΑ», άραγε;

Το λόγο έχει ο κύριος Υφυπουργός.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας): Όσον αφορά το τελευταίο που είπατε, κύριε Κακλαμάνη, διαβάζω πάλι το έγγραφο που μας έστειλε ο γενικός γραμματέας του δήμου.

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εγώ θέλω τις δικές σας απόψεις, δεν θέλω τις απόψεις του Δήμου της Αθήνας.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας): Κοιτάξτε, εμείς ακολουθούμε προφανώς αυτά που μας λέει ο δήμος, όσον αφορά το τυπικόν της υπόθεσης. Ο δήμαρχος, λέει, ότι εκπροσωπεί το δήμο σε κάθε δημόσια αρχή και υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει ο δήμος. Σε κάθε περίπτωση, το μνημόνιο συνεργασίας, σύμφωνα με την απάντηση του δήμου, δεν περιέχει δεσμευτικούς για το δήμο όρους, αλλά αποτελεί μία διατύπωση γενικών αρχών συνεργασίας των μερών. Γι’ αυτό δεν ήταν απαραίτητη η έγκριση του δημοτικού συμβουλίου. Εφόσον κατά την υλοποίηση του μνημονίου προκύπτουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις, αυτές θα περιβληθούν τον απαιτούμενο τύπο και θα εγκριθούν από τα αρμόδια όργανα του δήμου, όπως συνέβη εν προκειμένω με την παραχώρηση του ακινήτου επί της οδού Αλικαρνασσού αριθμός 49.

Επομένως, εμείς εκ των υστέρων ήρθαμε να επικυρώσουμε ένα, θα έλεγα, τυπικό ζήτημα και να προχωρήσουμε στη χρηματοδότηση ως Υπουργείο αυτής της δραστηριότητας. Σας επαναλαμβάνω ότι η δημοτική αρχή είχε εισηγηθεί την ξεχωριστή υπερψήφιση αυτού του μνημονίου συνεργασίας και αυτό έγινε την 21η Φεβρουαρίου του 2013. Έτσι καλύπτεται –ή φαίνεται ότι καλύπτεται- αυτό το έλλειμμα.

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αυτό έτσι είναι. Αυτό που δεν κατάλαβα είναι πώς έληξε η προκήρυξη στις 19 Φεβρουαρίου, δύο ημέρες πριν την ψήφιση.

ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας): Από εκεί και πέρα, βάζετε ένα θέμα, το οποίο εγώ αποδέχομαι 101%, όχι 100%. Όταν υπάρχει η περίπτωση μίας ΜΚΟ, η οποία λειτουργεί ως οικογενειακή επιχείρηση, την οποία χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, εμείς οφείλουμε να το ελέγξουμε και να πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα, ώστε από εδώ και πέρα αυτού του είδους οι οικογενειακές δραστηριότητες να πάψουν να υφίστανται. Αυτό, άλλωστε, συμφώνησα και εξήγγειλα στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης της δραστηριότητας όλων αυτών των μη κυβερνητικών οργανώσεων, που έχουν χρηματοδοτηθεί με τεράστια ευρωπαϊκά κονδύλια, όπως λέτε. Δεν έχει σημασία εάν χρηματοδοτήθηκαν από κρατικό προϋπολογισμό ή από ευρωπαϊκά κονδύλια. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια είναι και αυτά στοχευμένα στην κάλυψη αναγκών κοινωνικής υφής, κοινωνικής φροντίδας και όχι βέβαια σε δραστηριότητες που είναι επικερδείς για τους διαμεσολαβούντες, αλλά όχι για τους έχοντες την ανάγκη.

Από εκεί και πέρα, θα μου επιτρέψετε να καταθέσω και τα σχετικά στοιχεία από το Υπουργείο Υγείας, παρ’ ότι ξεφεύγει από τις δικές μας αρμοδιότητες. Έχω επίσημη απάντηση του Υπουργείου Υγείας, με πλήρη στοιχεία για τα ποσά με τα οποία επιχορηγήθηκε η εν λόγω ΜΚΟ από το 2004 μέχρι σήμερα.

Θα αρκεστώ να πω μόνο ότι για το 2012 επιχορηγήθηκε με 2.222.000 ευρώ για τη λειτουργία μονάδων ψυχικής υγείας που διαχειρίζεται. Κάνει λόγο για δύο ξενώνες, πέντε κέντρα ημέρας, οκτώ οικοτροφεία, μία κινητή μονάδα, ένα προστατευμένο διαμέρισμα, καθώς και μία συγκεκριμένη τηλεφωνική γραμμή για την αυτοκτονία. Για το 2013 έχει αιτηθεί επιχορήγηση 5,6 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει επιχορηγηθεί με περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, αυτά ελέγχονται, κυρίως όσον αφορά το πού πάνε τα χρήματα και αν πάνε εκεί που θα έπρεπε. Όπως σας είπα, αν διαπιστωθεί κάτι που ξεφεύγει από τα πλαίσια της χρηστής διαχείρισης -για να μην κάνω χρήση άλλων λέξεων- τότε, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά θα διακοπούν πολύ δραματικά και πολύ απότομα.

Όμως, λάβετε τα σχετικά έγγραφα για να πάρετε πλήρεις απαντήσεις σχετικά με όλα τα ποσά. Από εκεί και πέρα, εγώ θα σας συμβούλευα –άλλωστε με την εμπειρία σας δεν χρειάζεστε συμβουλές από μένα, αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν διαφωνούμε εδώ- να φέρετε ξανά το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο, για να έχουμε και κάποια ουσιαστική πρόοδο.

Ευχαριστώ.

(Στο σημείο αυτό ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά της Βουλής τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Στη Βουλή να το φέρει για το μάθει…

ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Στον εισαγγελέα πρέπει να το φέρει.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εκτός αυτού.

Πείτε την γνώμη σας!

Πρεπει να είστε συνδεδεμένος για να δημοσιεύσετε σχόλιο.